הודעה למבקרים

תאריך: 10/09/2020

המוזיאון סגור לקבלת מבקרים עד ליום ב' 21.9.20. יש לתאם ביקור מראש בטלפון- 03-9286900​