הודעה למבקרים

על פי הנחיות משרד הבריאות ובהתאם להגבלות, המוזאון יהיה סגור למבקרים עד להודעה החדשה.

מוזמנים לעקוב אחר הפעילות שנקיים בדף הפייסבוק.

https://www.facebook.com/adamsviva.ptikva